ÇALIŞMA ALANLARIMIZ

Büromuzun Başlıca Çalışma Alanları, Sunulan Hizmetler ve İş Deneyimi

Ersoy Hukuk Bürosu

Ersoy Hukuk Bürosu, elli yılı aşan faaliyet süresi boyunca, Türkiye’de yürürlükte olan çeşitli kanun ve yönetmeliklerle ilgili olarak önem arzeden hemen hemen tüm alanlarda faaliyet göstermiştir.

Hem danışmanlık hem de dava faaliyetleri genel olarak şirketler veya şirketler tarafından oluşturulan ortak girişimler ve konsorsiyumlar tarafından yürütülen projelerle ilgili olmuştur.

Bunların yanı sıra, Büromuz, şahıslar arasında ve/veya şahıslar ile kamu kurumları arasında görülen hukuki uyuşmazlıklar konusunda da deneyim sahibidir. Ayrıca, çeşitli İdareler ile müteahhitler arasındaki uyuşmazlıklar nedeniyle ihtiyaç duyulan hukuki değerlendirmeler için bazı Kamu Kurumlarının Ersoy Hukuk Bürosu’ndan yardım istediği hukuki sorunlar da olmuştur.

Özellikle kurumsal tahkimde ve bazı durumlarda ad hoc tahkimlerde onlarca dava Büromuz tarafından takip edilmiştir.

Bu hukuki hizmetlerin verilmesinde Ersoy Hukuk Bürosu konusuna ve müvekkilin ihtiyacına göre aşağıdaki hizmetlerin hepsini veya bazılarını sunmaktadır

Ulusal veya uluslararası alanlarda her türlü hukuki ilişkinin başlangıç aşamasında gerek sözleşme taslağı oluşturmak ve gerekse risk konularını açıklığa kavuşturmak suretiyle danışmanlık hizmeti vererek uygulamanın adil bir şekilde yapılmasını sağlamaya çalışılması

Gerçek ve tüzel kişilerin özel hukuk ve kamu hukuku ile ilgili projelerinin gerçekleştirilmesi için ihale veya pazarlık yoluyla yapılan eser sözleşmelerinin hazırlanması, kabulü ve uygulanmaları aşamalarında gerekli her türlü hukuki yardımın sağlanması

Önemli ulusal veya uluslararası Projelerin gerçekleştirilmesi için Joint Venture ve Konsorsiyumlar dahil çeşitli işbirliği sistemlerinin oluşturulması

Hukuki ilişkiler nedeniyle taraflar arasında ulusal veya uluslararası uyuşmazlıklar çıkması durumlarında Mahkemelerde veya Tahkimde dava açılmasından önce bunların olabildiği ölçüde dostane çözüm veya uzlaştırma yollarıyla çözülmesi için gerekli girişimlerde bulunulması

Mahkeme veya Tahkim yargılamasında danışmanlık hizmeti verilmesi, davada hakemlik yapılması veya avukat olarak müvekkillerin temsil edilmesi

Gerek olduğunda üst derece mahkemeler olarak Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemeleri, Yargıtay ve Danıştay aşamalarında müvekkillerin haklarının korunması

Davalar sonrası kararlar kesinleştiğinde bunların uygulanması için İcra Mercilerinde gerekli girişimlerde bulunup hakların yerine getirilmesi

Gerektiğinde kararlarla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde müvekkil haklarının korunması ve yerine getirilmesi için girişimlerde bulunulması.

Büromuzun Belirli Alanlardaki Bazı Çalışmaları ve İş Deneyimi