COVID-19'UN ETKİSİ

Genel Olarak

Kontrolsüz nüfus artışı, kara, hava, deniz ve hatta uzay alanlarını ilgilendiren çevre kirliliği, ozon tabakasının incelmesi sorunu ve uluslararası silah üretim yarışı gibi ana etkenler, gezegenimizin, yani “Dünya’nın” fiziksel geleceğine ilişkin kaygıları artırmaktadır.

Covid-19 pandemisinin ortaya çıkışının, tamamen olmasa da büyük ölçüde, gezegenimiz dünyanın özellikle son 150-200 yılda yaşadığı yukarıda saydığımız olumsuz faktörlerin doğrudan sonucu olduğu anlaşılmaktadır.

Bu konuda olumlu değişiklikler yaşanabilmesi için, gezegenimizde yer alan insan topluluklarının ve bunların idari sistemlerinin bilinçli bir çevre koruma politikası izlemeleri ve dünyayı daha kötü felaketlerden korumaya çalışmaları gerekmektedir.

Bu pandeminin dünyanın geleceği bakımından bir nevi ciddi uyarı olarak algılanması ve bu hatalı gidişten hiç vakit geçirmeden vazgeçilerek her yönden daha sağlıklı bir yaşam tarzına dönülmesi gerekmektedir.

Gerçekten, Covid-19 pandemisi büyük bir sağlık sorunudur, ancak bu salgından kaynaklanan iki sorun kategorisinden, yani a) yasal sorunlar kategorisi ve b) ekonomik ve finansal sorunlar kategorisinden en önemlisi ikincisidir.

Dünyada hemen hemen tüm gerçek ve tüzel kişiler, pandeminin yayılması nedeniyle kâr kaybı, beklenmedik maliyetler ve giderler gibi olumsuz sonuçlara maruz kalmış bulunmuştur ve bulunmaya da devam edecek gibi görünmektedir.

Bu bağlamda, dünyanın dört bir yanındaki Devletler, şu anda daha gelişmiş ekonomilere sahip ülkelerde olduğu gibi, salgının neden olduğu ölçülemez ekonomik sonuçlara maruz kalan bireylerin ve özel kuruluşların kayıplarını iyi tasarlanmış sistemlerle sübvanse etmeye çalışmalıdırlar.

Yargı sistemi, hukuki nitelikteki ilişkilerden de kaynaklanan, her şeyden önce ekonomik ve mali nitelikteki uyuşmazlıklara müdahale etmek ve çözmeye çalışmak zorundadır; ancak verilen kararlar ve hükmedilen tazminatlar, özellikle mali sorunların giderilmesinde önemli bir etkiye sahip olmayabilir. Zira salgının etkisi, birçok durumda davaları kaybeden tarafların istikrarsız ekonomik durumu nedeniyle bu kararları uygulamak her zaman mümkün olmayabilecektir.

Ancak, tüm bu güçlüklere karşın, şayet bu salgın yayılmaya devam edecek olursa, uygulanmakta olan çeşitli kriz yönetimi sistemlerinin yanında Yargı sistemi de tüm Dünyada hakim olması gereken Adaletin daha kötüye gitmemesi için gerekli hukuki ortamı sağlamakta çok önemli bir rol oynayacaktır.

Bu bağlamda, Büromuzun Kurucusu Av. Prof. Dr. Yüksel Ersoy, Covid-19 salgınının kira sözleşmelerine etkisi konusunda İtalyanca bir makale yazmıştır (“Il Coronavirus e il Diritto delle Locazioni in Turchia”, Il Bollettino AIGLI, Luglio 2020, p. 18-20.)

Büromuzun Faaliyetleri Bakımından

Covid-19 pandemisine karşı korunma ve yayılmasını önleme için gerekli kurallara uyulmasını sağlamak için yüz yüze görüşmeler, katılımlı toplantılar yerine Skype ve Zoom gibi mesafeli görüşme teknikleri uygulamaya başladık.

Ortak değerlendirme ve belgelerin tartışılması gerektiği durumlarda, Ofis binamızın geniş alanlarından yararlanarak, makul mesafe önlemleriyle müvekkilerimizle istisnai olarak yüz yüze toplantılar düzenleyebilmekteyiz.

Covid-19 krizi boyunca gerekli tüm önlemleri aldıktan sonra çalışmalarımıza devam ettik. Mahkemelerdeki duruşmalar belirli bir süre ertelendi ve ardından her zamanki gibi yapılmaya devam edildi. Daha sonra hakim kararına bağlı olarak bazı duruşmalar uzaktan yapılmaya başlanmıştır.

Tüm dünyayı sarsan bu pandeminin bir an önce son bulmasını dilerken, yaşanan bu deneyim sonucunda toplumsal hayatın her alanında önemli değişikliklerin yaşandığını ve ileride de yaşanacağını öngörmekteyiz.

Buna paralel olarak tüm dünyadaki hukuk sistemlerinde ve özellikle hukuki, cezai ve idari yargılamalarda da daha önceden tahmin edilemeyen birtakım değişiklikler kaçınılmaz olacaktır.

Şimdiki halde UYAP’ın varlığı, dilekçelerin sunulmasında, kararların tebliğinde ve duruşmalara uzaktan katılınabilmesi, mesafeli sistemin uygulanmasında önemli olanaklar sağlamıştır ve salgın ortadan kalksa da bu mesafeli sistemin geliştirilerek uygulanması yerinde olacaktır. Büromuz bütün bu gelişmeleri takip etmekte olup, elektronik sistemlerin sunduğu bu avantajları tümüyle kullanmaktadır.